Օնիքս Տրավերտին-օնիքս Վեդի


Օնիքս Տրավերտին-օնիքս Վեդի


TOVc-26

լայնական կտրվածք, լցոնված և փայլեցված